Logo
Ubezpieczenia
komunikacyjne

Nasza firma oferuje swoim klientom ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie AUTOCASCO (AC i KR)
 • Ubezpieczenie ASSISTANCE
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym
 • Ubezpieczenie zielona karta
Dowiedz się wiecej
Ubezpieczenia
majątkowe

Nasza firma oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową:

 • Mieszkań
 • Domów jednorodzinnych
 • Obiektów małej architektury
 • Ubezpieczenia elementół stałych, nieruchomości domowych
 • Ubezpieczenia budynkół w budowie

W ramach proponowanej oferty ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w skutek:

 • Ognia i innych zdarzeń losowych
 • Kradzieży z włamaniem oraz rabunku
Dowiedz się wiecej
Ubezpieczenia
firm

Ubezpieczenia firm adresowane są do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach.

 • Budynki i budowle,
 • Maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • Składniki majątku o niskiej wartości,
 • Środki obrotowe,
 • Nakłady inwestycyjne,
 • Gotówka,
 • Mienie osób trzecich,
 • Mienie pracownicze.
 • Ubezpieczenia cargo
 • Ubezpieczenia techniczne
 • Ubezpieczenia finansowe
Dowiedz się wiecej
Ubezpieczenia
na życie

Ubezpieczenia osobowe:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne
 • Ubezpieczenie turystyczne
Dowiedz się wiecej
Ubezpieczenia
zdrowotne

Twoje korzyści z ubezpieczenia:

 • Zapewnisz sobie i swoim najbliższym dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej świadczonej przez niepubliczne placówki
 • Będziesz korzystać z porad specjalistów i badań diagnostyczno–laboratoryjnych w prywatnych placówkach i obniżysz koszty leczenia
 • Będziesz korzystać z usług dodatkowych oferowanych w ramach pakietu assistance.
Dowiedz się wiecej
Ubezpieczenia
rolne

Ubezpieczenia rolników:

 • Ubezpieczenie upraw
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Ubezpieczenie budynków
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Dowiedz się wiecej